Disclaimer

Juvama B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Juvama B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen die veroorzaakt zijn door, of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen in de ontvangst.

Tevens aanvaardt Juvama B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door Juvama via onze website. Juvama aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Juvama garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Geen probleem te groot, wij gaan de uitdaging aan!

Neem direct contact op om jou wensen door te nemen.

Neem contact op